Odblokování páteře

Páteř je nejenom obrovský svazek nervů vycházející z míchy k jednotlivým částem těla, ale i obrovský energetický kanál. Stačí pak jenom mírné vybočení a zablokování některého z obratlů a už se nedostává vnitřním orgánům to, co ke správnému fungování nutně potřebují. Proto považuji za nutné odblokovat a napravit páteřní obratle, když už ne všechny, alespoň co půjde. Tím se zlepší toky energií a vzroste celková síla nutná pro regeneraci organismu.

Postup při odblokování a nápravě páteře:

  1. chiropraktik (ať už lékař či léčitel znalý této metodiky) začíná stejně jako každý jiný lékař pečlivým vyptáváním na vznik Vašeho onemocnění, na charakter průběhu, typu obtíží. Zejména si všímá charakteru Vašeho zaměstnání (sedavé, těžké manuální, časté jízdy os. automobilem apod.) vzhledem k ovlivnění Vašeho onemocnění, neboť většina obtíží má svůj počátek již před lety a současné zhoršení je dáno zejména ztrátou vlastních obranných mechanismů v oblasti páteře a přilehlých struktur. Pokračuje vyptáváním na jiná onemocnění, postupy léčby apod., aby mohl případně vyloučit nevhodnost chiropraktického ošetření.
  2. následuje pečlivé vyšetření: postoje, hybnosti celé páteře, speciální segmentální vyšetření (obratel po obratli) páteře a přilehlých struktur (svalů, vazivového systému apod.).
  3. měkké a mobilizační techniky: slouží k protažení a uvolnění ztuhlého svalstva, povolení napětí v úponech a vazech a zároveň k uvolnění "funkčních blokád" obratlů.
  4. následuje uvolnění blokád některou z technik trakce či polohováním těla.
  5. kontrola stavu, doporučení o udržení dobré funkce páteře a kloubů, dohodnutí příští kontroly.

Všechny postupy jsou velmi jemné, šetrné a nebolestivé s naprostým vyloučením prudkých "škubavých" pohybů či mechanismů.

Léčebné procedury MOBILIZACE A MĚKKÉ TECHNIKY patří mezi prostředky manuální medicíny. Mobilizace je výkon, jehož cílem je ovlivnění pohyblivosti v kloubu, včetně kloubní vůle. Je to postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše. Mobilizace je prováděna opakovanými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády (omezené kloubní vůle).

Indikace mobilizace:

  • klinické zjištění kloubní blokády podpořené dalšími pomocnými vyšetřeními dle stavu pacienta
  • chronická kloubní onemocnění degenerativního charakteru (arthrosy kloubní)
  • stavy po úrazech a po dlouhodobých fixacích (věnujeme pozornost i kloubům nad a pod postiženým kloubem)

Měkké techniky ovlivňují struktury, jako jsou kůže, podkoží a fascie hlazením, protažením, řasením nebo tlakem.

K základním přístupům při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu patří působení na sval. Tradiční terapie v sobě zahrnuje širokou škálu metod. Z těchto metod používáme nejčastěji tzv. postizometrickou relaxaci.